Theme

Monday, June 10, 2024 From 15:00 to 16:00
2.09 Brickmaking using urban river sedimentation: Effect of heavy metals immobilization and rainfall erosion

Shen, Jiang, Gao, Gan, Lu, Qian, Li, Liu, and Yang
Add to Agenda 10 June 2024 15:00 10 June 2024 16:00 Europe/Amsterdam 2.09 Brickmaking using urban river sedimentation: Effect of heavy metals immobilization and rainfall erosion

Shen, Jiang, Gao, Gan, Lu, Qian, Li, Liu, and Yang